Despre dragoste

OMILIA III

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-I slujesc, pe mine care mai înainte huleam, prigoneam şi batjocoream. Totuşi am fost miluit, căci în necredinţa mea, am lucrat din neştiinţă. Si a prisosit foarte harul Domnului nostru, împreună …

OMILIA IIIRead More »

OMILIA I

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, pe care a făgăduit-o mai înainte, prin proorocii Săi, în Sfintele Scripturi” (Romani 1,1-2). Moise, deşi a scris cele cinci cărţi de la începutul Vechiului Testament, nicăieri nu şi-a …

OMILIA IRead More »

OMILIA XVI

din “Omilii la Epistola catre Romani” [„… aş fi dorit să fiu eu însumi anatema… ”] „Spun adevărul în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conştiinţa mea în Duhul Sfânt” (Romani 9, 1). Nu vi s-a părut, oare, că cele spuse în convorbirea dinainte, despre dragostea lui Pavel pentru Hristos, au fost lucruri mari şi mai …

OMILIA XVIRead More »

OMILIA XXI

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre ospitalitate] „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare. Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora” (Romani 12, 4-5). Iarăşi întrebuinţează exemplul pe care l-a folosit şi către Corinteni, înfruntând aceeaşi patimă …

OMILIA XXIRead More »

OMILIA XXII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Nu trebuie a răsplăti răului cu răul] „Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi” (Romani 12, 14). După ce i-a învăţat cum trebuie a se purta unii cu alţii, şi după ce a legat unificator mădularele trupului, la urmă îi aşează ca în linie de luptă …

OMILIA XXIIRead More »

OMILIA XXIII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea desăvârşită] „Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri” (Romani 13, 1). Despre această problemă vorbeşte mult Apostolul şi în alte epistole ale sale, supunând pe cei cârmuiţi cârmuitorilor, după cum supune şi pe slugi stăpânilor. Aceasta o face ca să arate că Hristos a introdus legile Sale …

OMILIA XXIIIRead More »

OMILIA XXVII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Creştinii trebuie să-şi iubească până şi duşmanii] „Iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice. Iar acum arătată prin Scripturile proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea …

OMILIA XXVIIRead More »

OMILIA XXIX

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Cum trebuie să fie un dascăl adevărat] „Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi despre voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoştinţa, putând să vă povăţuiţi unii pe alţii” (Romani 15, 14). A zis mai sus: „întrucât sunt Apostolul neamurilor, slujba mea o slăvesc”, …

OMILIA XXIXRead More »

Omilia IX din Comentariul la epistola I către Timotei

(PG 62, 543-548) din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” „Femeia să se înveţe în linişte cu toată supunerea, femeii să înveţe [pe altul] nu-i îngădui, nici să-1 stăpânească pe bărbat, a să fie întru linişte. Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată …

Omilia IX din Comentariul la epistola I către TimoteiRead More »

Despre dragostea lui Dumnezeu

Din OMILII LA EPISTOLA CATRE ROMANI SFANTUL IOAN GURA DE AUR ED.CHRISTIANA 2005 OMILIA I [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, pe care a fagaduit-o mai înainte, prin proorocii Sai, în Sfintele Scripturi” (Romani 1, 1- 2). Moise, desi a scris …

Despre dragostea lui DumnezeuRead More »

nu trebuie de a uri nici pe cei necucernici, nici pe cei pacatosi ci sa ne rugam

Din TALCUIRE LA I CORINTENI SF IOAN GURA DE AUR editia  1908 OMILIA   XXXIII „Dragostea îndelung rabda, se milostiveste, nu pizmueste, nu se semeteste, nu se trufeste” (Cap. 13, 4). Fiindca mai sus a fost spus, ca fara dragoste nici credinta, nici prorociea, nici stiinta, nici darurile limbilor-, sau darurile tamaduirilor, nici vieata cea mai …

nu trebuie de a uri nici pe cei necucernici, nici pe cei pacatosi ci sa ne rugamRead More »