Despre purtarea de grija a lui Dumnezeu

OMILIA VIII – 2Timotei

din “Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele;  că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi,  trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, …

OMILIA VIII – 2TimoteiRead More »

OMILIA III – Filimon

din „Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l pe el, ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva sau îţi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu-ţi spun că …

OMILIA III – FilimonRead More »

Cuvântul I

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Trebuie şi în perioada de la Paşti până la Rusalii, şi întotdeauna, să ne amintim de post; şi că nu doar vremea postului, ci şi aducerea aminte de el este de folos; despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi că iubirea firească a părinţilor pentru copii nu …

Cuvântul IRead More »

Cuvântul III

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Despre alăptarea lui Samuel şi că folositor lucru este a întârzia naşterea de copii şi că primejdios şi nesigur [pentru mântuirea noastră] este a nu purta grijă de prunci. 1. Dacă nu par unora împovărător şi nu li s-a făcut lehamite de mine, voiesc iarăşi să mă ating …

Cuvântul IIIRead More »

Despre dragostea lui Dumnezeu

Din OMILII LA EPISTOLA CATRE ROMANI SFANTUL IOAN GURA DE AUR ED.CHRISTIANA 2005 OMILIA I [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, pe care a fagaduit-o mai înainte, prin proorocii Sai, în Sfintele Scripturi” (Romani 1, 1- 2). Moise, desi a scris …

Despre dragostea lui DumnezeuRead More »

Cuvântul al optulea

Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004 Despre vremea rea din acea zi şi despre soborul episcopilor, şi despre darea poruncii către Adam, şi că multă purtare de grijă din partea lui Dumnezeu arată primirea Legii de către iudei Adunându-se norii, ne-au întunecat ziua, iar dascălul nostru, fiind de faţă, mai luminată …

Cuvântul al optuleaRead More »