Despre post

Folosul postului

din „Problemele vietii” Editura Egumenita Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaţilor, mult poate face postul, …

Folosul postuluiRead More »

Cuvânt despre post

din “Omilii si cuvantari” CUVÂNT DESPRE POST, CARE S-A ZIS ÎN SĂPTĂMÂNA A ŞASEA A SFINTELOR PATRUZECI DE ZILE Cât de veselitoare sunt valurile mării noastre celei duhovniceşti, mult mai, veselitoare decât cele ale mării pământeşti. Că pe acelea le ridică neorânduiala vânturilor, iar pe acestea le stăpâneşte virtutea ascultară! Şi acelea înălţându-se aduce multă …

Cuvânt despre postRead More »

Cuvântul I

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Trebuie şi în perioada de la Paşti până la Rusalii, şi întotdeauna, să ne amintim de post; şi că nu doar vremea postului, ci şi aducerea aminte de el este de folos; despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi că iubirea firească a părinţilor pentru copii nu …

Cuvântul IRead More »

OMILIA A CINCEA

din „Omiliile despre pocainta” La Profeţii Iona, Daniel şi la Cei trei tineri (rostită la începutul Postului Mare) Veselă ne este astăzi sărbătoarea, iar biserica mai strălucită ca de obicei! Care-i, oare, pricina? E isprava postului! Ştiu şi eu că nu suntem încă în post şi că îl aşteptăm; dar postul ne-a adunat în casa …

OMILIA A CINCEARead More »

OMILIA A ŞASEA

din „Omiliile despre pocainta” Rostită în a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile Cât de plăcute-mi sunt valurile acestei mări duhovniceştii Mai plăcute decât valurile mării! Valurile mării sunt ridicate de neorânduiala vânturilor, valurile acestea, de dorinţa ascultării predicii. Acelea, când se umflă, bagă spaima în sufletul cârmaciului, acestea, când se arată, …

OMILIA A ŞASEARead More »

Cuvant la Duminica a patra a Sfântului si Marelui Post

din “Omilii la Postul Mare” „Iară fariseii grăiau: cu domnul dracilor scoate pe draci” (Mt.. 9. 34; Lc. 11, 15) Despre post şi despre patima defăimării Precum după sfârşitul iernii, când începe vara corăbierul duce în mare vasul său, ostaşul curăţă armele sale şi îşi pregăteşte calul său de război, lucrătorul de pământ îşi ascute …

Cuvant la Duminica a patra a Sfântului si Marelui PostRead More »

Cuvântul întâi

Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004 Rostit la începutul Patruzecimii despre locul: „La început a făcut Dumnezeu cerurile şi pământul”; şi despre post şi milostenie 1. Dulce e primăvara pentru corăbieri, dulce-i şi pentru lucrătorii de pământ; însă nici pentru unii, nici pentru ceilalţi nu e aşa de dulce primăvara cum …

Cuvântul întâiRead More »

TREBUIE SA CUGETAM LA CELE CE SE GRAIESC ÎN BISERICA

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvântari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT DESPRE POMUL DIN RAI, DACA DIN EL I S-A FACUT LUI ADAM CUNOSTINTA BINELUI SI A RAULUI SAU MAI ÎNAINTE DE MÂNCARE DIN EL AVEA DEOSEBIREA ACEASTA. DESPRE POST ; SI DESPRE ÎNDEMNUL CA SI ACASA TREBUIE …

TREBUIE SA CUGETAM LA CELE CE SE GRAIESC ÎN BISERICARead More »

76. Temeiul postului

Nu-i  nici  o  vinovăţie  să mănânci.  Domnul  fie slăvit!… Ceea ce strică este pofta nesăţioasă, îmbuibarea peste ceea ce trebuie, umflarea stomacului până la refuz. Tot aşa cu vinul. A-l folosi cu măsură, nu-i nici o greşeală. Greşeala  e   a   te  da   beţiei   şi   a   fi   necumpătat,   a-ţi perverti    folosinţa   minţii.    Dacă   slăbiciunea   voastră trupească …

76. Temeiul postuluiRead More »

77. Nu vom posti cu prisosinţă,de nu ne vom feri de tot păcatul

Postiţi? Arătaţi-mi-o prin fapte. Prin care? Veţi zice. De vedeţi un sărac, aveţi milă de el, un duşman, împăcaţi-vă cu el, un prieten înconjurat de bun nume, nu-l invidiaţi, o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai gura voastră să postească, ci şi ochiul, şi urechea, şi picioarele, şi mâinile, şi toate mădularele trupului vostru. Mâinile …

77. Nu vom posti cu prisosinţă,de nu ne vom feri de tot păcatulRead More »