Despre Sfanta Impartasanie

OMILIA V

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, ca potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta, să te lupţi lupta cea bună, după cuvântul lor. Având credinţă şi cuget bun, pe care unii, lepădându-le, au căzut din credinţă. (I Timotei l, 18-19) Demnitatea învăţăturii şi a Preoţiei este mare şi …

OMILIA VRead More »

OMILIA XV

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar de văduvele tinere fereşte-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind …

OMILIA XVRead More »