Despre porunci

Cuvântul al optulea

Din „Cele dintâi omilii la Facere” Editura Sophia Bucureşti, 2004 Despre vremea rea din acea zi şi despre soborul episcopilor, şi despre darea poruncii către Adam, şi că multă purtare de grijă din partea lui Dumnezeu arată primirea Legii de către iudei Adunându-se norii, ne-au întunecat ziua, iar dascălul nostru, fiind de faţă, mai luminată …

Cuvântul al optuleaRead More »