Despre crestini

OMILIA XIV

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Numai omul cel virtuos trăieşte, cel păcătos este deja mort] (urmare) „Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori trupului, ca să vieţuim după trup. Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar dacă ucideţi, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii” (Romani 8, 12-13). Arătând cât de mare este răsplata …

OMILIA XIVRead More »

OMILIA XXVII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Creştinii trebuie să-şi iubească până şi duşmanii] „Iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice. Iar acum arătată prin Scripturile proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea …

OMILIA XXVIIRead More »