Despre credinta

OMILIA I

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră. Lui Timotei, adevărat fiu în credinţă. (I Timotei 1, 1-2) Mare era demnitatea apostolului, mare şi minunată, şi pretutindeni vedem pe Pavel punând dinainte cauzele demnităţii sale, nu ca …

OMILIA IRead More »

OMILIA II

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre credinţă] „Mulţumesc întâi Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos, pentru voi toţi, fiindcă credinţa voastră se vesteşte în toată lumea” (Romani 1, 8). Începutul acestei epistole este demn de fericitul său suflet, şi suficient de a povăţui pe toţi ca să participe la lucrurile cele bune ale lui Dumnezeu, …

OMILIA IIRead More »

OMILIA XVII

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre deşertăciune] „Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru Israel, este spre mântuire” (Romani 10, 1). El îşi începe discursul prin a-i acuza pe ei mult mai vehement ca mai înainte, şi de aceea răstoarnă de la început orice bănuială de nemulţumire din partea lor, şi …

OMILIA XVIIRead More »

Cuvântul II

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Despre credinţa şi filosofia şi blândeţea Anei; despre cinstea faţă de preoţi şi că trebuie să ne rugăm şi când începem masa şi când o terminăm. 1. Nimic nu este deopotrivă cu rugăciunea, nimic mai puternic decât credinţa. De amândouă ne-a dat dovadă Ana ieri. Căci cu aceste …

Cuvântul IIRead More »