Despre Biserica

OMILIA XXIX

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Cum trebuie să fie un dascăl adevărat] „Şi, fraţii mei, sunt încredinţat eu însumi despre voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoştinţa, putând să vă povăţuiţi unii pe alţii” (Romani 15, 14). A zis mai sus: „întrucât sunt Apostolul neamurilor, slujba mea o slăvesc”, …

OMILIA XXIXRead More »

Omilia IX din Comentariul la epistola I către Timotei

(PG 62, 543-548) din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” „Femeia să se înveţe în linişte cu toată supunerea, femeii să înveţe [pe altul] nu-i îngădui, nici să-1 stăpânească pe bărbat, a să fie întru linişte. Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată …

Omilia IX din Comentariul la epistola I către TimoteiRead More »

Omilia XXI din Comentariul la epistola către Efeseni

(PG 62,149-156) din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” „Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru Domnul, căci aceasta este drept. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta — care este cea dintâi poruncă cu făgăduinţă — ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”(Ef 6,l-3). 1. După cum, plăsmuind cineva un …

Omilia XXI din Comentariul la epistola către EfeseniRead More »

Despre Rai şi Scripturi

Despre Rai şi Scripturi; Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi; Despre „Şezut-a împărăteasa de-a dreapta Ta” Citirea dumnezeieştilor Scripturi este mult mai plină de desfătare, decât pajiştea şi Paradisul. Căci acolo sunt flori care se ofilesc, aici în Scripturi, înţelesurile prind aripi; acolo zefirul suflărilor, aici adierea Duhului Sfânt; acolo buruienile căţărătoare, aici purtarea de …

Despre Rai şi ScripturiRead More »

CATRE CEI CE INVINUIESC PRONIA SAU PURTAREA DE GRIJA A LUI DUMNEZEU

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvântari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT CATRE CEI CE SE ADUNA LA SARBATORI, SI CE ESTE SARBATOAREA. CATRE CEI CE INVINUIESC PRONIA SAU PURTAREA DE GRIJA A LUI DUMNEZEU PENTRU DIFERENTELE ÎNTRE BOGATI SI SARACI ÎN VIATA CEASTA. DESPRE FOLOSUL SARACIEI, CARE ARE …

CATRE CEI CE INVINUIESC PRONIA SAU PURTAREA DE GRIJA A LUI DUMNEZEURead More »

TREBUIE SA CUGETAM LA CELE CE SE GRAIESC ÎN BISERICA

Din „Dascalul pocaintei – Omilii si cuvântari” Editura Sf. Episcopii a Râmnicului Vâlcea Rm. Vâlcea – 1996 CUVÂNT DESPRE POMUL DIN RAI, DACA DIN EL I S-A FACUT LUI ADAM CUNOSTINTA BINELUI SI A RAULUI SAU MAI ÎNAINTE DE MÂNCARE DIN EL AVEA DEOSEBIREA ACEASTA. DESPRE POST ; SI DESPRE ÎNDEMNUL CA SI ACASA TREBUIE …

TREBUIE SA CUGETAM LA CELE CE SE GRAIESC ÎN BISERICARead More »