Despre Dumnezeu

OMILIA III – Filimon

din „Tâlcuiri la Epistola a doua către Timotei, Tit, Filimon” Deci, dacă mă socoteşti părtaş cu tine, primeşte-l pe el, ca pe mine. Iar de te-a păgubit cu ceva sau îţi este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu-ţi spun că …

OMILIA III – FilimonRead More »

OMILIA XV

din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” Iar de văduvele tinere fereşte-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind …

OMILIA XVRead More »

OMILIA I

din “Omilii la Epistola catre Romani” [Despre dragostea lui Dumnezeu] „Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, pe care a făgăduit-o mai înainte, prin proorocii Săi, în Sfintele Scripturi” (Romani 1,1-2). Moise, deşi a scris cele cinci cărţi de la începutul Vechiului Testament, nicăieri nu şi-a …

OMILIA IRead More »

OMILIA XX

din “Omilii la Epistola catre Romani” [A-L cunoaşte pe Dumnezeu e începutul înţelepciunii, iar a nu-L cunoaşte e începutul nebuniei] „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească” (Romani 12, 1). Fiindcă a vorbit îndelung despre …

OMILIA XXRead More »

Cuvântul I

din „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor” Trebuie şi în perioada de la Paşti până la Rusalii, şi întotdeauna, să ne amintim de post; şi că nu doar vremea postului, ci şi aducerea aminte de el este de folos; despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi că iubirea firească a părinţilor pentru copii nu …

Cuvântul IRead More »

OMILIA A ŞAPTEA

din „Omiliile despre pocainta” Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie. In acest cuvânt şi minunata istorie a lui Rahav Totdeauna dumnezeiescul Apostol foloseşte o limbă dumnezeiască şi cerească şi ţese, cu multă ştiinţă, cuvântul evanghelic. Nu grăieşte numai de la el, ci rosteşte învăţăturile sale din autoritate împărătească; în chip deosebit foloseşte …

OMILIA A ŞAPTEARead More »