Lună: aprilie 2007

CUVÂNT ÎNAINTE

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” Pe când Saul din Tars, pe atunci crâncenul apărător al Legii celei vechi şi prigonitorul celei noi – a harului, sufla „încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului” (Fapte 9, 1), mergând spre Damasc spre a-i lega şi întemniţa pe aceştia, cu …

CUVÂNT ÎNAINTERead More »

OMILIA I – DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Credeam că din pricina deselor mele predici v-aţi săturat de cuvintele mele; dar văd că s-a întâmplat tocmai dimpotrivă; nu numai că nu v-au săturat desele mele predici, ci, dimpotrivă, v-au mărit dorinţa de a mă asculta. Nu săturare de predică, …

OMILIA I – DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUIRead More »

OMILIA A II-A

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Odinioară, Isaac, dorind să mănânce mâncare din mâinile fiului său, l-a trimis pe acesta de acasă la vânătoare ; dar acest Isaac , dorind să mănânce mâncare din mâinile mele, nu m-a trimis de acasă, ci el însuşi a venit la …

OMILIA A II-ARead More »

OMILIA A III-A

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Eu, alaltăieri, am grăit dragostei voastre despre diavol; alţii, alaltăieri, pe când vorbeam aici, stăteau în teatru şi priveau la alaiul diavolului. Aceia luau parte la cântecele cele desfrânate; voi vă împărtăşeaţi cu cuvintele cele duhovniceşti. Aceia mâncau necurăţia cea drăcească; …

OMILIA A III-ARead More »

DESPRE CĂINŢĂ (I)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Te fericesc şi admir curăţenia sufletului tău, fericite Dimitrie, când te văd că mă sileşti şi-mi ceri cu multă stăruinţă să-ţi vorbesc despre căinţă. Şi pe bună dreptate te fericesc, căci nu-i cu putinţă să ajungă cineva să dorească să i …

DESPRE CĂINŢĂ (I)Read More »

DESPRE CĂINŢĂ (II)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Cum este cu putinţă, omule al lui Dumnezeu, Stelehie sfinte, să îndeplinesc porunca ta? Cum este cu putinţă ca, dintr-un suflet atât de slăbănogit şi atât de rece ca al meu, să se nască îndemnuri spre căinţă? După socoteala mea, omul …

DESPRE CĂINŢĂ (II)Read More »

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (I)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Ar fi trebuit prea iubite Staghirie, cel mai iubit prieten dintre toţi prietenii mei, ca în aceste clipe să fiu alături de tine, să simt împreună cu tine durerea nenorocirii tale şi să-ţi uşurez, pe cât se poate, o parte din …

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (I)Read More »

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (II)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Cele spuse mai sus au fost îndestulătoare să-ţi arate că Dumnezeu îţi poartă de grijă şi că, prin boala ta, te încearcă nu fiindcă te duşmăneşte şi te urăşte, ci fiindcă te iubeşte foarte mult. Dar pentru că spuneai că suferinţa …

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (II)Read More »

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (III)

din „DESPRE MĂRGINITA PUTERE A DIAVOLULUI. DESPRE CĂINŢĂ. DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII” 1. Cele spuse mai sus sunt îndestulătoare să-ţi stingă flacăra tristeţii şi să te înduplece să-ţi uşurezi sufletul. Dar ca să te mângâi şi mai mult, m-am gândit să-ţi adresez şi acest cuvânt, punându-ţi mai întâi această întrebare: – Dacă te-ar pofti …

DESPRE NECAZURI ŞI BIRUIREA TRISTEŢII (III)Read More »

Despre creşterea copiilor

din „Despre feciorie. Apologia vieţii monahale. Despre creşterea copiilor”   DESPRE SLAVA DEŞARTĂ ŞI DESPRE CREŞTEREA COPIILOR (1)   1. Cine oare a făcut ce am cerut? A rugat oare cineva pe Dumnezeu, şi pentru noi, şi pentru întreg trupul Bisericii, ca să stingă focul născut din slava deşartă? Focul care a întinat tot trupul …

Despre creşterea copiilorRead More »

Despre feciorie

din „Despre feciorie. Apologia vieţii monahale. Despre creşterea copiilor   DESPRE FECIORIE (1)                             (Nota 1) Iudeii privesc cu dezgust frumuseţea fecioriei şi nu e de mirare, o dată ce n-au cinstit nici pe Hristos, născut din Fecioară. Păgânii o admiră şi se minunează de ea. Dar numai Biserica lui Dumnezeu, numai creştinii o pun …

Despre feciorieRead More »

Introducere Generală

din „Predicile despre statui” A. VIAŢA  SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR „Cea mai mare lumină a pământului” îl numea pe Sfântul Ioan, fostul prefect al Constantinopoluhri, Sfântul Nilus, în scrisoarea pe care i-o trimite împăratului Arcadius după ce acesta trimesese în surghiun pe marele patriarh. Şi cu drept cuvânt, căci după Vasile cel Mare, după …

Introducere GeneralăRead More »

PREDICA a I-a despre statui

din „Predicile despre statui” PREDICA a I-a ŢINUTĂ ÎN ANTIOHIA, ÎN „BISERICA VECHE”, CÂND ERA PREOT, ASUPRA VERSETULUI ACELA AL APOSTOLULUI (I TIM. 5, 23): SĂ TE FOLOSEŞTI DE PUŢIN VIN DIN PRICINA STOMACULUI TĂU ŞI A BETEŞUGURILOR TALE   Câteva zile înainte de răscoală, ce are loc la 26 Februarie 387 1. Aţi auzit …

PREDICA a I-a despre statuiRead More »

PREDICA a II-a despre statui

din „Predicile despre statui” PREDICA a II-a ŢINUTĂ ÎN ANTIOHIA ÎN BISERICA NUMITĂ CEA VECHE, PE CÂND EL ERA PREOT, DESPRE NENOROCIREA CARE S’A ÎNTÂMPLAT ORAŞULUI DUPĂ RĂSCOALA ÎN CARE AU DĂRÂMAT STATUILE ÎMPĂRATULUI TEODOSIE, ŞI DESPRE SPUSA APOSTOLULUI (I Tim. 6, 17): „SFĂTUIEŞTE PE BOGAŢII DIN ACEST VEAC SĂ NU SE SEMEŢEASCĂ” ŞI ÎMPOTRIVA …

PREDICA a II-a despre statuiRead More »

PREDICA a III-a despre statui

din „Predicile despre statui” PREDICA a III-a PENTRU PLECAREA EPISCOPULUl FLAVIAN, CARE S’A DUS CA SOL LA ÎMPĂRAT DIN PARTEA CETĂŢII; ŞI DESPRE ADEVĂRATUL POST; CĂ E MAI RĂU SĂ CALOMNIEZI DECÂT SĂ MĂNÂNCI CARNE OMENEASCA; ŞI DESPRE CEI MĂCELĂRIŢI DIN PRICINA REVOLTEI; ŞI ÎMPOTRIVA ACELOR  CARI SE PLÂNGEAU CĂ AU FOST ÎNCHIŞI MULŢI NEVINOVAŢI …

PREDICA a III-a despre statuiRead More »