61. O greşeală e cu atât mai grea, cu cât i s-a atras atenţia aceluia care a săvârşit-o

Pedepsele păcatelor nu sunt aceleaşi, totdeauna. Sunt multe şi deosebite, după vremuri, după oameni, după ranguri, după învăţătură şi după alte şi alte lucruri.

Ca să limpezesc mai bine ce am grăit, să luăm spre pildă un păcat, pofta trupească – şi vom vedea câte pedepse deosebite poate aduce, nu de acele închipuite, ci scoase de-a dreptul din Sfânta Scriptură.

A săvârşit cineva pofta trupească mai înainte de Lege? Pedeapsa e una anumită, Pavel o spune: „Cei ce au păcătuit fără Lege, vor pieri fără Lege”.

A săvârşit cineva aceasta după venirea Legii? Va avea o pedeapsă încă şi mai grea: „Aceia – zice Pavel – care au păcătuit sub Lege, vor fi judecaţi după Lege”.

A săvârşit un preot aceasta? Din pricina stării lui, pedeapsa va fi încă şi mai grea.

In vreme ce celelalte fete (de făceau acest păcat) erau numai lepădate morţii, fetele de preoţi erau arse. Şi această orânduire a legiuitorului lasă să se înţeleagă, pe deasupra, ce pedeapsă îl aşteaptă pe preot de va fi săvârşit el însuşi păcatul acesta, căci dacă fiica unui preot din această pricină, trebuie a suferi o pedeapsă mai rea, cu cât mai mult preotul însuşi.

O femeie bogată şi una săracă au săvârşit patima trupească? Şi aici este o deosebire. A păcătuit cineva după venirea lui Hristos? Dacă moare fără să fi aflat învăţătura, va fi pedepsit mai greu decât toţi cei din timpurile de mai înainte. Păcatul a fost săvârşit după baia botezului? Nimic nu poate uşura greşeala. Dacă acum, un preot a săvârşit păcatul? Iată răul cel mai mare. Vedeţi, aşadar, într-un acelaşi păcat, câte deosebiri!…

O altă deose¬bire încă trebuie cunoscută. „Cel ce ştie voia Domnului şi n-o face, se cade să fie aspru pedepsit”.

Păcatul aduce, aşadar, o pedeapsă mai mare, cu cât este săvârşit având înaintea lui multe pilde. Pentru aceea este scris: „Nu v-aţi pocăit, cu toate că aţi văzut, cu toate grijile ce-am avut de voi…” De aici imputările aduse Ierusalimului: „De câte ori am voit să strâng pe copiii tăi, şi n-ai voit…”