Margaritare

CUVÂNT ÎNAINTE

1. PENTRU A FIILOR CREŞTERE

2. PENTRU FRUMUSEŢEA FEMEILOR

3. SĂ NU NECINSTEASCĂ NIMENI BISERICA
LUI HRISTOS ŞI SFINTELE TAINE
DIN PREDICA DE SFÎNTUL PETRU ŞI DIN ZIUA SF. ILIE

4. CUVÎNTUL LUI DAVID
“NU TE TEME CÎND SE ÎMBOGĂŢEŞTE OMUL”

5. PENTRU LĂCOMIE.

6. PENTRU NECURATA MÎNDRIE ŞI MĂRIREA ÎN DEŞERT

CUVÂNTUL 7
LA PROOROCESCUL CUVÎNT CE ZICE: “ ÎN DEŞERT ŞI TULBURĂ TOT OMUL VIU” ŞI PENTRU MILOSTENIE.

CUVÂNTUL 8
PENTRU JUDECATA CEA VIITOARE ŞI PENTRU MUNCĂ, CUM ESTE NESFÂRŞITĂ CELOR CE NU CRED CĂ ESTE MUNCĂ

CUVÂNTUL 9
PENTRU POCĂINŢĂ ŞI SPOVEDANIE

CUVÂNTUL 10
DESPRE ZAVISTIE ŞI URÂCIUNE

CUVÎNTUL 11
PENTRU ŢINEREA MÎNIEI ŞI VRĂJMĂŞIEI

CUVÂNTUL 12
PENTRU ŢINEREA DE MÂNIE ŞI PENTRU MÂNIE

CUVÂNTUL 13
PENTRU DRAGOSTE ŞI PENTRU IUBIREA FRĂŢIEI

CUVÂNTUL 14
PENTRU MILOSTENIE

CUVÂNTUL 15
CUVÂNT LA BOBOTEAZĂ ŞI PENTRU CEI CE LASĂ SF. SLUJBĂ NESFINŢITĂ ŞI IES AFARĂ DIN BISERICĂ ŞI PENTRU CARE SE CUMINICĂ CU SF. TAINE NEFIIND VREDNICI ŞI URMEAZĂ LUI IUDA.